تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

ماییم و نوای بی نوایی بسم ا... اگر حریف مایی

تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

ماییم و نوای بی نوایی بسم ا... اگر حریف مایی

شناسنامه
تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

تــــــــا خـــــــــدا راهی نیست...
تو خود حجاب خودی ، عاشقانه از زمین برخیز....
به قصد قربت زندگی را به جریان بینداز ، باعشق،با محبت،با خدا،تا خدا راه هموار است....
فقط بگو :
اِلهی وَ رَبِّی مَن لِی غَیرُک
بعد دستان خدا را بگیر و عاشقانه قدم بزن....
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

https://www.instagram.com/saeghee/

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

هر چند اینجا برای خودمون می نویسیم
اما خیلی خوشحال می شیم بدونیم نظر یا احساس شما
در مورد این نوشته ها چیه!
ما رو بی نصیب نذارید... :))
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود "

"عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود"


"شرط می بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور"

"مهربانی ، حاکم کل مناطق میشود"


"هم زمان, سهمیه ی دلهای دلتنگ و صبور"

"هم زمین, ارثیه ی جانهای لایق میشود"


"قلب هر خاکی که بشکافند نشانش عاشقی است"

"هر گلی که غنچه زد نامش شقایق میشود"

"با صداقت آسمان سهمی برابر میدهد"

"با عدالت خاک تقسیم خلایق میشود"

عقل هم با عشق یک نوعی موافق میشود"

"عقل اگر گاهی هوادار جنون شد عیب نیست"


"صبح فردا موسم بیداری آیینه هاست"

"فصل فردا نوبت کشف حقایق میشود"


"دست کم یک ذره در تاب و تب خورشید باش"
"لااقل یک شب بگو کی صبح صادق میشود"


"میرسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی است"

"آن زمان هر دل فقط یک بار عاشق میشود "

پیوندهای روزانه

✿ برای امام خوبی ها....

چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۴ ق.ظنه دیده بودمت و نه در هوای بودنت عطرت را چشیده!

من تو را هر بار درون قابی بر روی دیوار خانه مادربزرگ نظاره می کردم و تو هر بار لبخندی به لب داشتی که من دوستش داشتم.اما امروز دلم برایت عجیب تنگ است آنقدر که دوست دارم برگردی ، باشی و ببینی که چطور تزویر جوان پرصلابت انقلابت را فرا گرفته است ، باشی و کاری کنی برای این فرزندت ، باشی و ببینی که نایبت چه خون دل ها می خورد و دم بر نمی آورد و تنها امیدش فردای سبز ظهور است.

نایبت الحق که پرصلابت است ، خدا برای ما و انقلابت نگهش دارد ، اما آتش می گیرم از اینکه صحبت هایش تنها نقشه ی راهی می شود بر روی کاغذ ها و انگار که وظیفه ی کاغذهاست که باید آستین ها را بالا بزنند و کاری کنند برای کشورشان ، برای امیدشان ، برای امید همه ی مستضعفان ، انگار نه انگار که ایران چشم امید همه ی مظلومان جهان است!!!

 کاش نبینی که عده ای  چه وقیحانه روزگار می گذرانند و چه وقیحانه تر خود را پیرو راه تو می دانند! کاش نبینی که چه به سر فرهنگ کشورمان آمده!

 امروز در سالگرد پروازت برای همه ی آرمان هایت جز ناله و شکایت به نبودنت کاری نمی کنم ، امروز را در سوگ می نشینم اما نه در سوگ شما در سوگ امیدهای رفته ، در حق کارهایی که نباید می شد و شد ، اشک های امروزم را نگه میدارم تا فردا توشه ی راهم شوند ، نگهشان می دارم تا یادم نرود چه می خواستی و چه شد ، کاش یادم باشد راه من از راه خیلی از به ظاهر خودی ها جداست !

کاش برگردی...


کاش برگردی و ببینی که اینجا همه شعار با تو بودن می دهند و هیچ کس جز عده ای معدود که از جایی معدود تغذیه می شوند تو را از اعماق قلبشان نمی خواهند!

کاش بودی...

اماما شنیده ام که در آن روزها در آن روزهای سخت جنگ ، عجیب شاگردانی داشتی که همه رستگار شدند ؛

اما جنگ فعلی جهاد اکبر است و آن جنگ عظیم جهاد اصغر!

اماما ما را نیز به شاگردیت بپذیر ، در جوار مولایمان حسین برای سربازان فعلی این جهاد نیز دست دعا بردار و بخواه که فرمانده ی ما بیش از این تنها نشود...

بخواه که ما در راهش بمانیم تا چون شاگردان پیشینت رستگار شویم ...

اماما بخواه از خدا که رقم بخورد ، زودتر ، روزگار سبز ظهور ...

 


 

ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎﮎ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺮﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﺮ ﭘﺮﺑﺎﺭﯾﻢ

ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻤﮏ ﻣﺎه ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﻠﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﻠﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

ﮔﻔﺖ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺒﺮﺩ

ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺩه ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻠﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺒﺮﺩ

ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﭘﯽ ﻫﺮﺟﻨﮓ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﭼﺸﻢ ﻭﺍ ﮐﻦ ﺍﺧﻮﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺒﯿﻦ ﯾﺎﺭﮐﺠﺎﺳﺖ

ﻧﺨﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎﺭ ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﺃﯾﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﮐﺠﺎﺋﯿﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﻃﻦ

ﺃﯾﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﻃﻦ

ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻌﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

ﺗﺎﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯽ ﺳﺮﮔﺮﺩﯾﻢ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻡ ﺳﯿﻪ ﺑﺎﻝ ﺳﺤﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺍﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﻫﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺳﺮ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯾﺶ ﺑﻪ ولا ﯾﺶ ﺑﺴﺘﯿﻢ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﻭ ﻋﺸﺎﻕ ولا ﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻭ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ولاﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ