تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

ماییم و نوای بی نوایی بسم ا... اگر حریف مایی

تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

ماییم و نوای بی نوایی بسم ا... اگر حریف مایی

شناسنامه
تا خدا باید راه ها پیمود و رفت

تــــــــا خـــــــــدا راهی نیست...
تو خود حجاب خودی ، عاشقانه از زمین برخیز....
به قصد قربت زندگی را به جریان بینداز ، باعشق،با محبت،با خدا،تا خدا راه هموار است....
فقط بگو :
اِلهی وَ رَبِّی مَن لِی غَیرُک
بعد دستان خدا را بگیر و عاشقانه قدم بزن....
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

https://www.instagram.com/saeghee/

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

هر چند اینجا برای خودمون می نویسیم
اما خیلی خوشحال می شیم بدونیم نظر یا احساس شما
در مورد این نوشته ها چیه!
ما رو بی نصیب نذارید... :))
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود "

"عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود"


"شرط می بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور"

"مهربانی ، حاکم کل مناطق میشود"


"هم زمان, سهمیه ی دلهای دلتنگ و صبور"

"هم زمین, ارثیه ی جانهای لایق میشود"


"قلب هر خاکی که بشکافند نشانش عاشقی است"

"هر گلی که غنچه زد نامش شقایق میشود"

"با صداقت آسمان سهمی برابر میدهد"

"با عدالت خاک تقسیم خلایق میشود"

عقل هم با عشق یک نوعی موافق میشود"

"عقل اگر گاهی هوادار جنون شد عیب نیست"


"صبح فردا موسم بیداری آیینه هاست"

"فصل فردا نوبت کشف حقایق میشود"


"دست کم یک ذره در تاب و تب خورشید باش"
"لااقل یک شب بگو کی صبح صادق میشود"


"میرسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی است"

"آن زمان هر دل فقط یک بار عاشق میشود "

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است


جنس این شب ها

همچو حریر نازکی ارغوانی رنگ است

لطیف و ملایم و خوشبوست

خوش به حال انان که

دل بریده از دنیا

صدایش می کنند

راحت تر از رفیق صمیمیشان

صدایش می کنند

طَبَقِ دعاهایشان را

یکی یکی نشانش می دهند

و امیدشان به برآورده شدن حاجاتشان

چون باورشان به طلوع خورشید صبح فردا  محکم و استوار است

یادمان باشد

به ما آموخته اند

از نمک نمکدانمان هم غافل نباشیم و از { او } بخواهیم

اما

اما فرق است که وقتت را صرف نمک های زندگی کنی

یا طرح کلی زندگیت

هرچند منافاتی نیست

اما زیرک تر  آن که ترتیب را رعایت کند

و بر خواسته اش مصمم باشد

از اعماق قلب و جانش

کلمات و نیازش را  مطرح نماید

و نگاهش دمادم به سمت او باشد

باور کنیم

خدا می دهد

به هر کس که بخواهد

و اگر نداد

بهتر می دهد

از آنچه طلب کرده ایم

  • زهرا_الف